ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> གསུང་རབ། >> དཔེ་ཚོགས། >> ༧ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཁྲིད་དབྱིན་དེབ་ཁག་ཅིག
༧ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཁྲིད་དབྱིན་དེབ་ཁག་ཅིག
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ཁྱུང་སྐྱུགས་ཟིན་བྲིས།] [རྩོམ་པ་པོ། ཁྲི་གཡུང་དྲུང་།] [ཟླ་ཚེས། 11-12-23] [ཀློག་གྲངས། ]

སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཡོངས་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིད་དབྱིན་དེབ་ཁག་གཅིག

   ༧སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཡོངས་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེས་༢༠༡༠ལོའི་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའི་ནང་
བཀའ་ཁྲིད་སྐྱབས་འཇུག་བསྐྱངས་བ་ཁག་ཅིག་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་ཟིན་པ་རེད་འདུག

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག