ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> གསུང་རབ། >> ཡིག་གཟུགས། >> བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་གཟུགས་མ་ཕྱི། ༡༽
བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་གཟུགས་མ་ཕྱི། ༡༽
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། snowyouth] [ཟླ་ཚེས། 10-07-04] [ཀློག་གྲངས། ]

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག