ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> གསུང་རབ། >> ཡིག་གཟུགས། >> ཐུ་མིའི་གོང་གི་བོད་ཡིག
ཐུ་མིའི་གོང་གི་བོད་ཡིག
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། དྲ་རྒྱ་ལས་བཏུས་པ།] [རྩོམ་པ་པོ། tibetmonk] [ཟླ་ཚེས། 10-07-05] [ཀློག་གྲངས། ]


ཐུ་མིའི་གོང་གི་བོད་ཡིག    ལྷ་བབ་ཡི་གེ།

ཐུ་མིའི་གོང་གི་བོད་ཡིག  གཟི་ཡིག

ཐུ་མིའི་གོང་གི་བོད་ཡིག  སྨར་ཆེན། སྨར་ཆུང་།

ཐུ་མིའི་གོང་གི་བོད་ཡིག  སྟག་གཟིག་སྤུངས་ཡིག

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག