ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> གསུང་རབ། >> ཚགས་དེབ། >> ཁྱུང་ཆེན་རིག་པའི་གཤོག་རླབས།
ཁྱུང་ཆེན་རིག་པའི་གཤོག་རླབས།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 10-07-06] [ཀློག་གྲངས། ]


སྤྱིའི་དེབ་གཉིས་པ།


སྤྱིའི་དེབ་དང་བོ།

བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་སྟེང་ཆེན་རྫོང་ཀོ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་ལོ་དེབ༼ཁྱུང་ཆེན་རིག་པའི་གཤོག་རླབས༽

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག