ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> པར་མཛོད། >> མདོ་སྨད་རྨ་རི་དེལ་གསུམ།
མདོ་སྨད་རྨ་རི་དེལ་གསུམ།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 10-07-27] [ཀློག་གྲངས། ]


༧བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོ་མདོ་སྨད་རྨ་རི་དེལ་གསུམ་འདྲ་པར།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག