ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> བརྙན་གཟུགས། >> གླུ་བ་ཤེར་བསྟན་གྱི་གླུ་གཞས་རྡུང་ལེན་གསར་བ་འགའ་ཞིག
གླུ་བ་ཤེར་བསྟན་གྱི་གླུ་གཞས་རྡུང་ལེན་གསར་བ་འགའ་ཞིག
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 10-07-21] [ཀློག་གྲངས། ]


བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་མོ།
ཚིག ཀ་ཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།
དབྱངས་དང་ལེན་མཁན། གླུ་བ་ཤེར་བསྟན།


མཐུན་སྒྲིལ་མེད་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ།
ཚིག བླ་མ་བློ་བཟང་།
དབྱངས། ལྷག་པ།
ལེན་མཁན། ཤེར་བསྟན།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག