ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> བརྙན་གཟུགས། >> ༼གངས་ཐིག༽ལས་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མའི་གཞས།
༼གངས་ཐིག༽ལས་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མའི་གཞས།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། ཁྲི་བསོད་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 11-05-22] [ཀློག་གྲངས། ]

བརྙན་གཟུགས་འདི་༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་དཔེ་ཚོགས༽པར་བསྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་འོད་སྡེར་ཏེ་༼གངས་ཐིག༽ཅེས་པའི་དབུའི་ལེ་ཚན་ཡིན།
 

ཚིག་རྩོམ་པ་པོ།  མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན།  དབྱངས་རྩོམ་པ་པོ།  གསང་བདག   གཞས་མ།  རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

 

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག