ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> བརྙན་གཟུགས། >> གཟི་ཡི་བྱུང་ཁུངས་སྐོར་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།
གཟི་ཡི་བྱུང་ཁུངས་སྐོར་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 11-11-17] [ཀློག་གྲངས། ]


གཟི་ཡི་བྱུང་ཁུངས་་གླེང་བ།  ཁག་དང་བོ།

 
གཟི་ཡི་བྱུང་ཁུངས་གླེང་བ། ཁག་གཉིས་པ།


གཟི་ཡི་བྱུང་ཁུངས་གླེང་བ། ཁག་གསུམ་པ། 

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག