ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> བརྙན་གཟུགས། >> ༡༽གཤེན་རབ་རིག་གནས་གཏམ་གླེང་།
༡༽གཤེན་རབ་རིག་གནས་གཏམ་གླེང་།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 12-01-01] [ཀློག་གྲངས། ]

༼གཤེན་རབ་རིག་གནས་གཏམ་གླེང་༽ཞེས་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་བརྙན་གཟུགས་འདི་ཉིད་གཡུང་དྲུང་བོན་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྷ་བུ་བློ་བཟང་ལགས་ནས་མཁོ་འདོན་གནང་བ་ཡིན།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག