ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> ངེད་ཀྱི་སྐོར། >> མཆོག་སྤྲུལ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཤིས་ཚིག
མཆོག་སྤྲུལ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཤིས་ཚིག
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན༎] [ཟླ་ཚེས། 10-07-17] [ཀློག་གྲངས། ]

འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་ཧི་མ་ལ་ཡ་ནས། །
ཐོན་པའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་སྤྲིན་དཀར་དེ། །
དེང་འདིར་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་དགའ་སྟོན་དུ། །
བསྐྲུན་པའི་དགེ་མཚན་འབུམ་གྱིས་བརྟས་པའོ། །
ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་དྲ་ཚིགས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་རྟེན་དོད་དུ་ཤར་བ་སྣང་ཞིག་དགོན་གྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་ནས་

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག