ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> གསུང་རབ། >> ཚགས་དེབ། >> བོན་གྱི་བཟོ་རིག་གི་དཀར་ཆག
བོན་གྱི་བཟོ་རིག་གི་དཀར་ཆག
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 11-04-12] [ཀློག་གྲངས། ]


སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལོར་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོ་ཀིར་ཡོད་པའི་རུ་བིན་གྱི་བཟོ་རིག་པའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བཤམས་པའི་༼བོན་གྱི་བཟོ་རིག་གི་དཀར་ཆག༽དེབ་འདི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་ལགས་དང་Jeff Wattལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་པར་དུ་བསྒྲིགས།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག