ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> གསུང་རབ། >> ཚགས་དེབ། >> སྤུ་རྒྱལ་གངས་དཀར།
སྤུ་རྒྱལ་གངས་དཀར།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 12-03-12] [ཀློག་གྲངས། ]


སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་དང་བོ།

སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་གཉིས་པ།

༼སྤུ་རྒྱལ་གངས་དཀར༽གྱི་སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་གཉིས་པའི་གླེང་གཞི།


སྤུ་རྒྱལ་གངས་དཀར་གྱི་སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག

སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་གསུམ་པ།


སྤུ་རྒྱལ་གངས་དཀར་གྱི་སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་གསུམ་པའི་དཀར་ཆག

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག