ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> གསུང་རབ། >> ཚགས་དེབ། >> ལི་ཐང་འགྲོ་མགོན་དགོན་གྱི་ལོ་དེབ༼སྣང་གསལ་མེ་ལོང་།༽
ལི་ཐང་འགྲོ་མགོན་དགོན་གྱི་ལོ་དེབ༼སྣང་གསལ་མེ་ལོང་།༽
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 13-02-22] [ཀློག་གྲངས། ]


སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་དང་བོ།

སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་གཉིས་པ།

སྨན་རིའི་དཔོན་སློབ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བའི་ཤིས་ཚིག

ལོ་དེབ་ཀྱི་པར་རིས་སྣ་ཚོགས།


ལོ་དེབ་ཀྱི་ལས་རྟགས་མཚོན་དོན།


སྤྱིའི་དེབ་དང་བོའི་དཀར་ཆག
 


སྤྱིའི་དེབ་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག