ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> འཆད་ཁྲིད། >> ༼ལམ་རིམ་དྲུག་ཅུ་བ༽བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེའི་འཆད་ཁྲིད།
༼ལམ་རིམ་དྲུག་ཅུ་བ༽བོན་བརྒྱ་རིན་པོ་ཆེའི་འཆད་ཁྲིད།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།] [ཟླ་ཚེས། 10-09-05] [ཀློག་གྲངས། ]

ཁག་དང་པོ།

ཁག་གཉིས་པ།

 

ཁག་གསུམ་པ། 

ཁག་བཞི་བ།

ཁག་ལྔ་བ།

 

ཁག་དྲུག་པ།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག