ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> འཆད་ཁྲིད། >> ༡མཁས་དབང་མཁར་རྨེའུ་ལགས་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད།
༡མཁས་དབང་མཁར་རྨེའུ་ལགས་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 10-09-21] [ཀློག་གྲངས། ]

མཁས་དབང་མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད།  བོད་ལྗོངས་ནས་གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་བོན་པོའི་ཡིག་རྙིང་ལག་བྲིས་མའི་སྐོར།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག