ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> པར་མཛོད། >> གཡུང་དྲུང་གླིང་གི་སྡེབས་རིས་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི།
གཡུང་དྲུང་གླིང་གི་སྡེབས་རིས་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 10-08-05] [ཀློག་གྲངས། ]

གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་རབ་ལེགས་གཡུང་དྲུང་གླིང་གི་སྡེབས་རིས།

རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་སྡེབས་རིས། སྡེབས་རིས་རྙིང་བ་མིན་གསར་བ་ཡིན།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག