ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> པར་མཛོད། >> གདན་ས་ཆེན་མོ༧གཙང་སྨན་རིའི་མཉམ་མེད་དུས་ཆེན།
གདན་ས་ཆེན་མོ༧གཙང་སྨན་རིའི་མཉམ་མེད་དུས་ཆེན།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། ཨ་ དཔལ་བཟང་།] [ཟླ་ཚེས། 11-03-15] [ཀློག་གྲངས། ]


གྲྭ་མང་རྣམས་སེར་ཕྲེང་ལ་ཕེབས་བཞིན་པ།


རྣམ་དག་འདུལ་བའི་གསོ་སྦྱོང་གསུངས་བཞིན་པ།

རྗེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ༧མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ།

མཁའ་ལ་བྱ་རྒོད་ལྡིང་སྐོར་བྱེད་བཞིན་པ།
༼པར་ཆས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་པར་དེ་ཙམ་ཡག་པོ་ལེན་ཐུབ་མེད་པས་དགོངས་དག་ཞུ།༽

མཁའ་དབྱིངས་སུ་བྱ་རྒོད་ལྡིང་སྐོར་བྱེད་བཞིན་པ།

བཀྲ་ཤིས་པའི་ཟླ་ཚེས།ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་དུས་ཆེན་ལ་མཇལ་ཁ་ཕེབས་པའི་སྐྱ་སེར་རྣམ་པ།

གཡུང་གླིང་བ་ཨ ་དཔལ་བཟང་ལགས་ནས་མཁོ་འདོན་གནང་།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག