ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> པར་མཛོད། >> དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་།
དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། ཁྲི་བསོད་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 11-04-02] [ཀློག་གྲངས། ]

ཞང་ཞུང་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་གནས། །
མཁས་གྲུབ་བསྟན༷་འཛི༷ན་དབ༷ང་གྲ༷གས་རྗེའི། །
གཡུང་དྲུང་དཔལ་འབར་མཆོད་པའི་རྟེན། །
བསོད་ནམས་ཞིང་གི་སྤྱི་བོར་བཞུགས། །

༧མངའ་རིས་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ།

 

 

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག