ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> བརྙན་གཟུགས། >> མཇལ་དུ་འགྲོ། གནས་བསྟོད།
མཇལ་དུ་འགྲོ། གནས་བསྟོད།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 10-09-23] [ཀློག་གྲངས། ]

མཇལ་དུ་འགྲོ།
ཚིག  མཁན་པོ་བླ་མ་ཚེ་རིང་།
གླུ་བ། དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།  གླུ་མ། ནོར་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག