ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> བརྙན་གཟུགས། >> རིས་མེད་འདུ་ཤེས་སྐོར་གྱི་འཆད་ཁྲིད། མཁས་དབང་མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན།
རིས་མེད་འདུ་ཤེས་སྐོར་གྱི་འཆད་ཁྲིད། མཁས་དབང་མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 10-10-31] [ཀློག་གྲངས། ]

   རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པ་བ་མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་ནས་འཆད་ཁྲིད་གནང་བ་རྣམས་ངེད་༼    ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན  ༽   དྲ་བས་ཆེད་དུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཀློག་པ་པོ་དག་ལ་སྟབས་བདེའི་གཟིགས་ཕྱིར་དུ་བཀོད་པ་ཡིན།

འཆད་ཁྲིད་ཁག་དང་བོ།
 
འཆད་ཁྲིད་ཁག་གཉིས་པ།
 
འཆད་ཁྲིད་ཁག་གསུམ་པ།

འཆད་ཁྲིད་ཁག་བཞི་བ།

འཆད་ཁྲིད་ཁག་ལྔ་བ།

འཆད་ཁྲིད་ཁག་དྲུག་པ།

འཆད་ཁྲིད་ཁག་བདུན་པ།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག